Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Pani Warmińskiej

Pierwsze Nabożeństwo Majowe w miejscu objawień 1 maja 2019 roku

Najświętsza Maryja Panna w miejscu objawień

Miejsce Objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Maryja ukazała się dwom dziewczynkom, były to 12-letnia Barbara Samulowska i 13-letnia Justyna Szafryńska pochodzące bardzo ubogich okolicznych rodzin i przemówiła do nich po polsku. Objawieni w Gietrzwałdzie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.

Sanktuarium w Gietrzwałdzie

Gdy władze pruskie dowiedziały się o objawieniach nakazały, łaskami słynący XVI wieczny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus, znajdujący się na ołtarzu głównym przenieść na chór.

Objawienie się Matki Bożej przy Cudownym Źródełku

pierwsze wzmianki o kościele w Gietrzwałdzie pochodzą z lat 1406-1409. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny konsekrował 31 marca w 1500 roku biskup sufragan Jan Wilde . Ołtarz główny został dopiero konsekrowany przez biskupa Marcina Kromera w 1580 roku

Ołtarz w Gietrzwałdzie z Cudownym Obrazem

Protokół wizytacji generalnej parafii w latach 1597-1598 podaje że "obraz Najświętszej Maryi Panny ozdobiony welonem został przeniesiony do ołtarza głównego". Powyższy wpis dowodzi że już w tym okresie obraz Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, był już czczony. Więc musiał być nawiedzany od kilkudziesięciu lat.

Cudowne Źródełko

ŹRÓDEŁKO

Istnienie źródełka jako integralnej części sanktuarium należy zawdzięczać śp. Księdzu Augustynowi Weichslowi. Gdy w sierpniu 1877 roku rozeszła się wiadomość, ze 8 września skończą się zjawienia Niepokalanej trwające już ponad 70 dni, do Gietrzwałdu przybyły tysiące pielgrzymów, modlących się przy pustej kapliczce i oczekujących przybycia Niebieskiej Pani. Pod klonem stało od dawna naczynie z woda. Dzieci już w drugim tygodniu objawień prosiły Matkę Bożą, by pobłogosławiła tę wodę, lecz prośba nie została spełniona. W dniu 24 lipca pod wpływem sugestii pątników, dzieci zapytały, czy ludzie mogą przynieść wodę i trzymać ją w dłoniach podczas odmawiania różańca, aby zyskać dla niej błogosławieństwo i podawać ja potem chorym. Odpowiedź Maryi była potwierdzająca. Ośmielony tym ksiądz proboszcz polecił dzieciom, aby poprosiły o błogosławieństwo dla źródełka odległego o kilkaset metrów od kościoła. Odpowiedź była: „później”.

Źródełko płynące od niepamiętnych czasów, było przez jakiś czas zasypane i zapomniane. Niektórzy ludzie w ogóle nie wiedzieli o jego istnieniu. Przy kopaniu rowu melioracyjnego w 1870 roku, wytrysło na nowo. Matka Boża sama wyznaczyła dzień 8 września na pobłogosławienie źródełka, przekazując tę wiadomość za pośrednictwem Elżbiety Bilitewskiej. Tego dnia wieczorem udało się do źródełka ok. 50 osób, w tym kapłani, wierni i cztery wizjonerki, które zeznały pod przysięgą, że widziały jak podczas śpiewu Matka Boża błogosławiła źródełko i zebranych prawą ręką tak, jak czyni to kapłan podczas Mszy świętej.

Przedruk ze strony Sanktuarium w Gietrzwałdzie

Intronizację obrazu w ołtarzu głównym przeprowadził w 1949 roku ks. proboszcz Wiktor Szota CRL. Podwyższono ołtarz, a obraz umieszczono w złoconej ramie. Uroczystej koronacji obrazu dokonał 10 września 1967 roku Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, przy współudziale Ks. Karola Kardynała Wojtyły, metropolity krakowskiego i Ks. Biskupa Józefa Drzazgi, biskupa warmińskiego.

1 czerwca 1967 roku Kongregacja Dyscypliny Sakramentów w Rzymie ustanowiła dla diecezji warmińskiej święto Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, ze specjalnym formularzem mszalnym i brewiarzowym.