Brat
Piotr Ślusarz

Parafia Miłosierdzia Bożego
ul. Ateńska 12

7 maja 2014.

Zaledwie od kilku tygodni służę w Totus Tuus. Zebrały się jednak już dwa miesiące.
Miałem wiele wątpliwości czy podołam, czy wytrwam. Na wiele pytań musiałem sobie odpowiedzieć, a podstawowym było, czy mam w sobie gotowość służyć innym ludziom, być dla innych nie tylko dla siebie.
Moje życie było ciągłą walką, gdy wierzyłem w to, że sobie sam poradzę.
Poniosłem klęskę.
Lecz był ktoś, kto trwał przy mnie czekając aż pozwolę sobie pomoc.
Tym kimś jest mój Bóg.
Dzięki Jego dobroci i odrobinie pokory mogłem doświadczyć moich malutkich cudów w swoim życiu.
Gdy zauważyłem, że mam wszelkie przesłanki, aby czuć się szczęśliwym, zacząłem odczuwać potrzebę życia dla innych ludzi.
W podziękowaniu za wiarę, rodzinę i życie podjąłem decyzje o służbie w Totus Tuus.
Piotr Ślusarz
Parafia Miłosierdzia Bożego
ul. Ateńska 12, 03-978 Warszawa


* * * * * * *

* * * * *

* * *

*