TRAGEDIA NARODU POLSKIEGO


Lech Kaczyński

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


* * * * *

Maria Kaczyńska

MAŁŻONKA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


* * * * *

Ryszard Kaczorowski

OSTATNI PREZYDENT RP NA UCHODŹSTWIE


* * * * *

Krzysztof Putra

WICEMARSZAŁEK SEJMU RP


* * * * *

Jerzy Szmajdziński

WICEMARSZAŁEK SEJMU RP


* * * * *

Krystyna Bochenek

WICEMARSZAŁEK SENATU RP


* * * * *

Janusz Kochanowski

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH


* * * * *

Janusz Krupski

KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I
OSÓB REPRESJONOWANYCH


* * * * *

Janusz Kurtyka

PREZES INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ


* * * * *

Sławomir Skrzypek

PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO


* * * * *

Maciej Płażyński

POSEŁ, PREZES STOWARZYSZENIA
"WSPÓLNOTA POLSKA"


* * * * *

Władysław Stasiak

SZEF KANCELARII PREZYDENTA RP


* * * * *

Aleksander Szczygło

SZEF BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


* * * * *

Paweł Wypych

SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP


* * * * *

Stanisław Komorowski

PODSEKRETARZ STANU W
MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ


* * * * *

Andrzej Kramer

PODSEKRETARZ STANU W
MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH


* * * * *

Tomasz Merta

PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


* * * * *

Mariusz Handzlik

PODSEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP


* * * * *

Andrzej Przewoźnik

SEKRETARZ RADY OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA


* * * * *

Leszek Deptuła

POSEŁ


* * * * *

Grzegorz Dolniak

POSEŁ


* * * * *

Grażyna Gęsicka

POSEŁ


* * * * *

Przemysław Gosiewski

POSEŁ


* * * * *

Izabela Jaruga-Nowacka

POSEŁ


* * * * *

Sebastian Karpiniuk

POSEŁ


* * * * *

Aleksandra Natalli-Świat

POSEŁ


* * * * *

Arkadiusz Rybicki

POSEŁ


* * * * *

Jolanta Szymanek-Deresz

POSEŁ


* * * * *

Zbigniew Wassermann

POSEŁ


* * * * *

Wiesław Woda

POSEŁ


* * * * *

Edward Wojtas

POSEŁ


* * * * *

Janina Fetlińska

SENATOR


* * * * *

Stanisław Zając

SENATOR


* * * * *

Joanna Agacka-Indecka

PREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ


* * * * *

Ewa Bąkowska

WNUCZKA GEN. BRYG. MIECZYSŁAWA SMORAWIŃSKIEGO


* * * * *

Anna Maria Borowska

WICEPREZES GORZOWSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ


* * * * *

Bartosz Borowski

PRZEDSTAWICIEL GORZOWSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ


* * * * *

Czesław Cywiński

PREZES ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK


* * * * *

Edward Duchnowski

SEKRETARZ GENERALNY ZWIĄZKU SYBIRAKÓW


* * * * *

Ks. prałat Bronisław Gostomski

DZIEKAN DEKANATU LONDYN-PÓŁNOC


* * * * *

O. Józef Joniec SchP

PREZES STOWARZYSZENIA PARAFIADA


* * * * *

Ks. Zdzisław Król

KAPELAN
WARSZAWSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ (1987-2007)


* * * * *

ks. Andrzej Kwaśnik

KAPELAN FEDERACJI RODZIN KATYŃSKICH


* * * * *

Tadeusz Lutoborski

BYŁY PREZES WARSZAWSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ


* * * * *

Bożena Mamontowicz-Łojek

PREZES POLSKIEJ FUNDACJI KATYŃSKIEJ


* * * * *

Stefan Melak

PREZES KOMITETU KATYŃSKIEGO


* * * * *

Adw. Stanisław Mikke

WICEPRZEWODNICZĄCY ROPWIM


* * * * *

Piotr Nurowski

PREZES POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO


* * * * *

Bronisława Orawiec-Löffler

BRATANICA MAJORA FRANCISZKA ORAWCA, ZAMORDOWANEGO W KATYNIU


* * * * *

Katarzyna Piskorska

CÓRKA TOMASZA PISKORSKIEGO


* * * * *

Andrzej Sariusz-Skąpski

PREZES FEDERACJI RODZIN KATYŃSKICH


* * * * *

Wojciech Seweryn

RZEŹBIARZ,
AUTOR POMNIKA OFIAR KATYNIA W CHICAGO


* * * * *

Leszek Solski

SYN KPT. KAZIMIERZA SOLSKIEGO,
OFICERA I SPORTOWCA


* * * * *

Teresa Walewska-Przyjałkowska

FUNDACJA "GOLGOTA WSCHODU"


* * * * *

Anna Walentynowicz

DZIAŁACZKA WOLNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


* * * * *

Gabriela Zych

PREZES STOWARZYSZENIA RODZINA KATYŃSKA
W KALISZU


* * * * *

Gen. Franciszek Gągor

SZEF SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO


* * * * *

Gen. dyw. Tadeusz Buk

DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH RP


* * * * *

Gen. broni pil. Andrzej Błasik

DOWÓDCA SIŁ POWIETRZNYCH RP


* * * * *

Wiceadmirał Andrzej Karweta

DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ RP


* * * * *

Gen. dyw. Włodzimierz Potasiński

DOWÓDCA WOJSK SPECJALNYCH RP


* * * * *

Gen. broni Bronisław Kwiatkowski

DOWÓDCA OPERACYJNY SIŁ ZBROJNYCH RP


* * * * *

Gen. bryg. Kazimierz Gilarski

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA


* * * * *

Bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski

KATOLICKI BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO


* * * * *

Abp gen. bryg. Miron Chodakowski

PRAWOSŁAWNY ORDYNARIUSZ WOJSKA POLSKIEGO


* * * * *

Ks. płk Adam Pilch

P.O. EWANGELICKIEGO BISKUPA WOJSKOWEGO


* * * * *

Ks. ppłk pil. Jan Osiński

ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO


* * * * *

Ppłk Zbigniew Dębski

CZŁONEK KAPITUŁY ORDERU WOJENNEGO
VIRTUTI MILITARI


* * * * *

Katarzyna Doraczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
GABINETU SZEFA KANCELARII PREZYDENTA


* * * * *

Aleksander Fedorowicz

TŁUMACZ JĘZYKA ROSYJSKIEGO


* * * * *

Ks. Roman Indrzejczyk

KAPELAN PREZYDENTA


* * * * *

Dariusz Jankowski

ASPIRANT W ZESPOLE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ KANCELARII PREZYDENTA


* * * * *

Mariusz Kazana

DYREKTOR PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO MSZ


* * * * *

Gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki

KANCLERZ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI


* * * * *

Płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

LEKARZ PREZYDENTA,
RZECZNIK PRASOWY, SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ


* * * * *

Barbara Mamińska

DYREKTOR BIURA KADR I ODZNACZEŃ W
KANCELARII PREZYDENTA


* * * * *

Janina Natusiewicz-Mirer

SYBIRACZKA, DZIAŁACZKA SPOŁECZNA,
DAWNA DZIAŁACZKA OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W KRAKOWIE;
OSOBA TOWARZYSZĄCA ANNIE WALENTYNOWICZ W PODRÓŻY.


* * * * *

Ks. prof. Ryszard Rumianek

REKTOR UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO


* * * * *

Izabela Tomaszewska

DYREKTOR ZESPOŁU PROTOKOLARNEGO
KANCELARII PREZYDENTA


* * * * *

Janusz Zakrzeński

AKTOR TEATRALNY I FILMOWY,
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW


* * * * *

Kpt. Arkadiusz Protasiuk

PIERWSZY PILOT


* * * * *

Mjr Robert Grzywna

DRUGI PILOT


* * * * *

Por. Artur Ziętek

NAWIGATOR


* * * * *

Chor. Andrzej Michalak

TECHNIK POKŁADOWY


* * * * *

Natalia Januszko

STEWARDESA


* * * * *

Barbara Maciejczyk

STEWARDESA, SZEFOWA POKŁADU


* * * * *

Justyna Moniuszko

STEWARDESA


* * * * *

mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek

FUNKCJONARIUSZKA BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Ppłk Jarosław Florczak

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Kpt. Dariusz Michałowski

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Por. Paweł Janeczek

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Ppor. Piotr Nosek

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

St. chor. Artur Francuz

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Chor. Jacek Surówka

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Chor. Paweł Krajewski

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *

Chor. Marek Uleryk

FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU


* * * * *