Ksiądz Prałat

ŚP Tadeusz Karolak

Założyciel i organizator
Kościelnej Służby Porządkowej
TOTUS TUUS

Strona ks. Tadeusza - Kliknij


Warta Honorowa K.S.P. Totus Tuus przy trumnie ks. Karolaka
Msza Pogrzebowa
Wyprowadzenie z kościoła

************

******

*