Krótki życiorys

Joseph Aloisius Ratzinger

Joseph Aloisius Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. o godz. 4.15, w Wielką Sobotę w Marktl w Górnej Bawarii, jako syn Josefa, wiejskiego żandarma i Marii, kucharki, pracującej w hotelach.

Został ochrzczony następnego dnia w I dzień Wielkanocy przez wikariusza parafii ks. Josepha Stangla.

Joseph był trzecim dzieckiem, (Maria Ratzinger ur. 7 grudnia 1921, zm. 2 listopada 1991 roku, i Georg Ratzinger ur. 15 stycznia 1924)

29 czerwca 1951 wraz z bratem Georgem, przyjął święcenia kapłańskie w Monachium. Arcybiskup metropolita Monachium i Freising w latach 1977-1982. W 1993 r. został podniesiony do godności kardynała biskupa i otrzymał stolicę biskupią Velletri-Segni. W 1998 r. został wicedziekanem, a 30 listopada 2002 r. dziekanem Kolegium Kardynalskiego i otrzymał diecezję Ostii.

Kardynał 1977-2005, prefekt Kongregacji Nauki Wiary 1981-2005. Na tym stanowisku bronił doktryny i nauczania Kościoła w następujących dziedzinach: planowanie poczęć, dialog międzyreligijny, homoseksualizm, prawne regulacje związków partnerskich. Podczas jego prefektury Kongregacja powzięła kroki mających na celu zdyscyplinowanie teologów głoszących nieortodoksyjne poglądy w Ameryce Łacińskiej w latach 80-tych.

22 lipca 1992 wydał dokument, w którym stwierdził, iż dyskryminacja ze względu na orientację seksualną nie jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę i pochodzenie etniczne. Dziekan Kolegium Kardynalskiego 2002-2005.

19 kwietnia 2005 w drugim dniu konklawe, po czterech głosowaniach został wybrany następcą Jana Pawła II, którego 6 lat później osobiście beatyfikował. Benedykt XVI został 265 papieżem. W dniu wyboru miał 78 lat i był najstarszym papieżem od czasów Klemensa XII oraz, pierwszym papieżem-Niemcem od czasów Wiktora II (1055-57). Kardynał Ratzinger miał nadzieję przed konklawe, że nie zostanie wybrany, powiedział: Podczas konklawe modliłem się do Boga, żeby mnie nie wybrano. Tym razem jednak Bóg wyraźnie mnie nie posłuchał.

28 lutego 2013 r. o godz. 20:00 czasu lokalnego w Rzymie został emerytowanym papieżem (łac. Pontifex Romanus emeritus). Ustąpił z urzędu jako pierwszy papież od czasów Grzegorza XII w roku 1415. Papież senior Benedykt XVI zdecydował, że nie zamierza zmieniać swojego herbu biskupiego i chce pozostać przy obecnym.

Następcą Benedykta XVI został argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek. 23 marca papież senior Benedykt XVI spotkał się w Castel Gandolfo z nowo wybranym następcą.


Do góry