Odpust w parafii Św. Marii Magdaleny Bródno ul. Echa Leśne nr 2 21.lipiec.2024 niedziela Godz. 11 30 Przybycie pocztów sztandarowych Godz.10 45.
Uroczysty apel w Ossowie. Poczty sztandarowe wraz ze służbą porządkową 14.sierpnia.2024r. środa Godz. 20 20
Sanktuarium „Cudu nad Wisłą” w Ossowie. Poczty sztandarowe zbierają się przy Krzyżu Ks. I. Skorupki 15 sierpnia 2024 czwartek godz.10 15 Służba porządkowa od godz. 9.00

Kościelna Służba Porządkowa

"TOTUS TUUS"

Powołana w 1979 roku przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przed pierwszą wizytą Jana Pawła II w Archidiecezji Warszawskiej grupa około 20 000 mężczyzn, sformowana i wyszkolona przez Ks. Tadeusza Karolaka stała się Kościelną Służbą Porządkową Totus - Tuus.
Ta pierwsza wspólnota zrzeszająca tylko mężczyzn (obchodząca w tym roku 45 - lecie istnienia) od zarania nie miała związków z żadnymi służbami ówczesnej czy teraźniejszej Polski (Straż Pożarna, milicja -obecnie policja ; wojsko czy inne organizacje paramilitarne).
Członkowie KSP Totus - Tuus zabezpieczali porządek w czasie pielgrzymek papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI w Warszawie. Służą Bogu, Kościołowi i wiernym. Są pomocą dla kapłanów w czasie uroczystości kościelnych typu beatyfikacje, kanonizacje, odpusty parafialne.
Służą pomocą w pracach na rzecz swoich macierzystych parafii. Bracia zawsze są do dyspozycji, niezależnie od warunków pogodowych. Znakiem rozpoznawczym popularnych Totusów jest błękitna (DW-P) lub żółta(AW) furażerka i identyfikator ze zdjęciem. Mundurem ciemny garnitur, biała koszula, stonowany krawat i ciemne pantofle.
Wielkie dzieło Ks. Prymasa Tysiąclecia i Ks. Prałata Tadeusza Karolaka
Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia
Ks. Prałat Tadeusz Karolak
Ks. Prałat Tadeusz Karolak

Strona ta poświęcona jest Braciom zgromadzonym w Kościelnej Służbie Porządkowej TOTUS TUUS i zjednoczonych Duchem Świętym, dla wspólnej służby uświetniającej Kościół Chrystusowy i niosący pomoc wiernym uczestniczącym w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych.

Twórcy strony totusy.pl pragną, gorąco podziękować wszystkim kapłanom i osobom świeckim którzy, przyczynili się do powołania, rozwoju i uświetnienia K.S.P. "TOTUS TUUS", Oraz Bożej Opiece polecają wszystkich żyjących i zmarłych Braci Totusów.

Ks. prałat Zenon Majcher pierwszy praski moderator
Ks. prałat Zenon Majcher pierwszy moderator Diecezji Warszawsko-Praskiej
Ks. kanonik Grzegorz Kowalczyk obecny praski
							moderator K.S.P. TOTUS TUUS
Ks. prałat Grzegorz Kowalczyk obecny moderator K.S.P. TOTUS TUUS Diecezji Warszawsko-Praskiej

Przed pierwszą pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, kiedy była już znana data przyjazdu i trasa przejazdu Papieża władze zaczęły robić przeszkody.

Komuniści zdecydowanie powiedzieli prymasowi, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polskiemu Papieżowi na drogach pielgrzymkowych w jego ojczyźnie. Na polecenie Episkopatu Polski, propozycja kard. Stefana Wyszyńskiego o powołaniu z każdej parafii, mężczyzn w sile wieku weszła w życie. Proboszczowie podjęli wyzwanie i wkrótce zebrało się około 16.000 mężczyzn

Henryk Goryszewski pierwszy przewodniczący K.S.P. TOTUS TUUS
Henryk Goryszewski pierwszy przewodniczący K.S.P. TOTUS TUUS
Bogdan Niewiadomski pierwszy praski przewodniczący
Bogdan Niewiadomski pierwszy przewodniczący K.S.P. TOTUS TUUS Diecezji Warszawsko-Praskiej

Na prośbę Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego Kuria Warszawska organizację katolickiej ochrony wizyty papieża Jana Pawła II powierzyła ks. Tadeuszowi Karolakowi, proboszczowi parafii pw. Świętej Trójcy w Ząbkach. Ks. Tadeusz Karolak został pierwszym moderatorem tej grupy mężczyzn. Po pierwszej pielgrzymce wszystko się rozpadło, ludzie czuli się zawiedzeni, wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie rozbudziła w katolickim narodzie nadzieje wolności i lepszego jutra.

Lecz Matka Boża czuwała, miała wspaniałego sługę w Ząbkach ks. Tadeusza Karolaka który, wystąpił do kurii z propozycją o formalne powołanie Kościelnej Służby Porządkowej, i ponowne "przygarnięcie" mężczyzn, "ochrony papieża". Tak powstał ruch "Totus Tuus". Chcieliśmy, żeby to była nie tylko służba porządkowa, ale także ruch odnowy religijnej mężczyzn - wspomina Ks. Prałat Tadeusz Karolak.

I tak z pomocą Bożą i pod opieką Najświętszej Maryi Panny, służymy dalej. Z ŁASKI BOŻEJ I RĄK PRYMASA JÓZEFA GLEMPA OTRZYMALIŚMY DN.30 marca 1983r. DEKRET POWOŁUJĄCY DO ŻYCIA KOŚCIELNĄ SŁUŻBĘ PORZĄDKOWĄ "TOTUS TUUS"