Matka Boża

Bożykowa

Matka Boża Bożykowska

Parafia na trasie Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin "Totus Tuus"

-----------------------------------

Budzieszyn k/ Mokobod

Matka Boża Budzieszyńska

Od zwycięstwa w Budzieszynie Obraz Matki Bożej Budzieszyńskiej otaczany był wielką czcią na terenie księstwa drohiczyńskiego i poza jego granicami. Przed cudownym Obrazem codziennie modliły się tłumy pielgrzymów i korzystały z cudownego źródełka o uzdrawiającej wodzie. Lecz największe tłumy przybywały na nabożeństwa w każdy pierwszy piątek miesiąca na uroczyste Msze Święte.

Modlitwa i zaufanie do Matki Bożej Budzieszyńskiej sprawiały że woda z cudownego źródełka dokonała wielu uzdrowień ciała i duszy. Jest wiele znanych i potwierdzonych uzdrowień wzroku, dróg pokarmowych i skóry, a także kręgosłupa.

-----------------------------------

Chełm

Matka Boża Chełmska

Matka Boża Chełmska cudami słynący obraz w byłej Diecezji Unickiej

-----------------------------------

Gietrzwałd

Łaskami słynący obraz

W ołtarzu głównym bazyliki znajduje się obraz Matki Bożej, przedstawiający Madonnę okrytą ciemnoniebieskim płaszczem, trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus ubrane w długą, czerwoną suknię. W górnej części obrazu, na podtrzymywanej przez dwóch aniołów wstędze, znajduje się napis Ave Regina Caelorum, ave Domina Angelorum: Bądź pozdrowiona Królowo Nieba, bądź pozdrowiona Pani Aniołów.

Autor obrazu nie jest znany. Zdaniem historyków sztuki został namalowany w warsztacie poznańskim w połowie XVI wieku. Pierwsza wzmianka o obrazie pochodzi z 1583 roku, kiedy biskup Marcin Kromer w swoim "Opisie Biskupstwa Warmińskiego" wymienia obraz jako cudowny. Akta wizytacyjne kardynała Andrzeja Batorego z lat 1597-1598 podają, że obraz przeniesiono do ołtarza głównego, co świadczyło o wzrastającym kulcie.

Opi ze strony /sanktuariummaryjne.pl//
-----------------------------------

Horbów k/ Biała Podlaska

M B Niebieska Lekarka

Modlitwa do Matki Bożej Horbowskiej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki Strapionych

Matko Najświętsza czczona od wieków w tym cudownym wizerunku jako Pocieszycielka Strapionych i Niebieska Lekarka. Pomnij o Matko nasza, że od wieków lud podlaski przychodził do Ciebie, a Ty umacniałaś go w latach próby i prześladowań za wiarę. Ty dzieliłaś bolesny los i wygnanie mieszkańców tej ziemi. Przyjmij naszą pokorną i pełną zaufania modlitwę. Uproś zdrowie chorym, radość smutnym, pokój serca przeżywającym duchowe udręki. Niech nikt, kto wpatrzony w Twe Matczyne oblicze przedstawia Ci swe potrzeby, nie odejdzie od Ciebie z pustymi rękoma.
Amen

-----------------------------------

Komańcza w Bieszczadach

Ołtarz w kaplicy

Piękna przytulna kapliczka klasztorna. Miejsce modlitw i przemyśleń, błogosławionego Prymasa Tysiąclecia. Ten „dom jasny” dla wielu, którzy odwiedzili Komańczę (wieś letniskową spinającą Beskid Niski i Bieszczady) pozostanie symbolem wizyty w jednym z najurokliwszych zakątków Polski. Bieszczady to dla wielu miłośników fauny, flory, wędrówek, folkloru wymarzony Eden, gdzie można znaleźć to, czego się szuka i każdy znajdzie tu „kawałek” siebie. Tu z kosturem i różańcem w ręku przemierzał Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński. Napisy zamontowane wzdłuż Dróżki zwracają uwagę pielgrzyma i turysty na wciąż żywą, sercem wyczuwalną tu jego obecność.

-----------------------------------

Kudowa Zdrój-Czermna

Matka Boża Dobrej Rady
Mądrości Serca w Czermnej

-----------------------------------

La Vang k/ Hue Wietnam

Matka Boża w La Vang Wietnam
Opiekunka pielgrzymów

-----------------------------------

Mariańskie Porzecze

M B Bolesna Goźlińska

Najciekawsza jednak, jest Matka Boża Bolesna, czyli Goźlińska w cudownym obrazie wiszącym w ołtarzu bocznym kościoła Goźlińskiego. Przywiózł go latem 1699 roku ze swego rodzinnego domu w Podegrodziu koło Starego Sącza sam o. Papczyński.

Biograf o. Papczyńskiego, ks. Sydry zauważa, że "widocznie miłą była Królowej Niebios zrobiona ofiara, obraz odtąd począł słynąć cudami, co ściągało do kościoła goźlińskiego wielu pątników, a obraz obwieszano wotami." W kościele goźlińskim działało od początku Bractwo Pocieszenia NMP Bolesnej. Kult Matki Bożej Goźlińskiej trwa do dnia dzisiejszego. Jej wstawiennictwu przypisuje się cud nad Wisłą 15 VIII 1920 r.

-----------------------------------

Nowotaniec k/ Sanoka

Matka Boża Nowotaniecka

-----------------------------------

Obory k/ Zbójna

Pieta Oborska

XIV w. figura MB Bolesnej, trzymającej ciało zmarłego Syna na swych kolanach. Ukoronowana 18 lipca 1976 r. przez ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego

-----------------------------------

Ogrodzieniec

Sanktuarium M B Skałkowej

Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej znajduje się przy drodze prowadzącej z Ogrodzieńca do Pilicy w miejscowości Podzamcze, w odległości około 2 kilometrów od Ogrodzieńca. Kult Matki Bożej Skałkowej rozpoczął się w tym miejscu już w 1818 roku. Historia przedstawia wydarzenie, które zapoczątkowało istniejącą do dzisiaj wiarę, w to że jest to miejsce święte

-----------------------------------

Orchówek k/ Włodawy

Matka Boża Pocieszenia

Piękny obraz, umieszczony w ołtarzu głównym, został namalowany na płótnie przez nieznanego malarza pod koniec XVI lub na początku XVII wieku. Ukazuje Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus trzymającym w lewej dłoni księgę. Madonna okryta jest granatowym maforionem z trzema złotymi gwiazdami na ramieniu.

Płótno przedstawiające Maryję z Dzieciątkiem przywieźli do Orchówka augustianie w 1610 r. Trudno jednak dziś ustalić, od kiedy miejscowa ludność zaczęła traktować tę ikonę jako cudowny wizerunek Maryi Pocieszycielki.

Cudowny obraz rozpoczął wtedy ponad 60-letnią tułaczkę ? najpierw został wywieziony do Lublina, potem do Włodawy. Ziemia podlaska przeżywała wówczas okres prześladowania unitów zmuszanych do przejścia na prawosławie. Jeden z nich, Maksym Kossyk, wraz z kilkoma towarzyszami walczył o powrót obrazu na swoje miejsce. W tym celu udał się do Rzymu, by przedstawić papieżowi św. Piusowi X cierpienia katolików na Podlasiu i Chełmszczyźnie. Po pewnym czasie nastąpiło złagodzenie represji. Orchowscy parafianie wierzyli, iż pomogła im w tym ukochana Matka Boża Pocieszenia. Zmarłemu w 1925 r. Kossykowi nie było jednak dane doczekać powrotu cudownego obrazu.

Orchowska Madonna wróciła w uroczystym pochodzie na swe miejsce 13 czerwca 1931 r. Otworzył się nowy rozdział historyczny kultu Bogarodzicy. Dziś kult Matki Bożej Pocieszenia jest nadal żywy. Każdego roku przybywają tu liczni pielgrzymi, by pokłonić się swej Matce i oddać się Jej w opiekę.

2 września 1990 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Orchowskiej diademami papieskimi.

-----------------------------------

Otwock-Kresy

Parafia Matki Bożej Królowej Polski

W prezbiterium kościoła górnego na głównej ścianie znajduje się tryptyk przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Wojciecha i św. Stanisława BM, dzieło Jerzego Machaja z 1983 roku, pod nim orzeł i tabernakulum.

-----------------------------------

Rywałd

Matka Boża Rywałdzka

Założenie parafii w Rywałdzie było ściśle zespolone z gotycką figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Według niepisanej tradycji figurę wyrzeźbił w drewnie nieznany z imienia rycerz krzyżacki z zamkowej załogi komtura w Radzyniu Chełmińskim. Początkowo figura miała być umieszczona w niszy, którą do dziś pokazuje się w zamkowej kaplicy. Według pobożnej legendy, która towarzyszy zwykle początkom niemal wszystkich cudownych wizerunków maryjnych, figura znalazła się po jakimś czasie ​w przydrożnej kaplicy w Rywałdzie, znajdującej się w miejscu obecnego kościoła. Gdy przedziwna jasność otaczająca figurę miała zapoczątkować kult Madonny, przeniesiono drewnianą statuę Matki Bożej z Dzieciątkiem do pobliskiego kościoła parafialnego w Radzyniu, skąd w niewyjaśniony sposób ponownie wróciła do Rywałdu na dawne miejsce. Te „cudowne przenosiny” uznano – jak głosi tradycja – za nadprzyrodzony znak wyboru miejsca szczególnego kultu Matki Bożej. Przydrożną kaplicę zamieniono na wspomniany kościół drewniany, gdzie w głównym ołtarzu umieszczono figurę, przyciągającą rychło rzesze pielgrzymów.

Opi ze strony /rywald.kapucyni.org.pl/
-----------------------------------

Swarzewo

M B Królowa Polskiego Moża

A wyraz tego wyniesienia Matki przez uczestnictwo w chwale Syna dają wszyscy wierni przez tyle pokoleń. Błogosławiona, która „przyjęła Słowo i zachowała je" po macierzyńsku dla wszystkich. I oto jest Matką: Jego i naszą z pokolenia na pokolenie. Z Matką Boską Swarzewską wiązano na przestrzeni wieków następujące tytuły: Pani Bałtycka, Opiekunka Rybaków, Patronka Marynarzy, Nasza Rybaczka, Gwiazda Morza i Królowa Polskiego Morza.

-----------------------------------

Święta Lipka

Matka Jedności Chrześcijan

W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej, wzorowany na ikonie Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Większej Matki Bożej. Na zamówienie jezuitów wykonał go w 1640 r. Bartłomiej Pens, Belg mieszkający w Elblągu, który po zajęciu tego miasta przez Szwedów na stałe przeniósł się do Wilna. Samuel Gräwe - złotnik z Królewca wykonał srebrną sukienkę na ten obraz, srebrne ozdoby na tabernakulum ze sceną Ostatniej Wieczerzy i Wieczerzy w Emaus oraz monstrancję w kształcie drzewa lipowego z figurką Matki Bożej. Matka Boża w tym wizerunku jest czczona jako Matka Jedności Chrześcijan. Obraz został przyozdobiony koronami papieskimi 11 sierpnia 1968 r. Ceremonii dokonał Prymas Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a sumę celebrował Ks. kardynał Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 241utego 1983 r. nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej.

-----------------------------------

Toruń. Siedziba Radia Maryja

M B Dzieci Nienarodzonych

-----------------------------------

Wambierzyce

Matka Boża Wambierzycka
Królowa Rodzin i
Patronka Ziemi Kłodzkiej

Jeszcze w okolicach 1200 roku, na tutejszym wzgórzu, Jan z Ratna ujrzał Matkę Boską dzierżącą w dłoniach maleńkiego Jezusa. W wyniku objawienia, Jan postanowił wyrzeźbić jej podobiznę i umieścił ją w dziupli potężnej, starej lipy. Do figurki poczęli przybywać licznie okoliczni mieszkańcy, składając swoje prośby oraz modlitwy.

I tak pewnego dnia przybył tutaj również niewidomy Jan z Raszewa. Gdy wstając z kolan, potknął się. Nie mógł się spodziewać, że niechybny upadek i uderzenie w lipę przywróci mu cudownie wzrok. I tak po świecie zaczęła się nieść wieść, że na tutejszym wzgórzu dzieją się cuda! Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin.

Opi ze strony /wambierzyce.pl/sanktuarium/
-----------------------------------

Warka

Matka Boża Szkaplerzna

Słynący licznymi cudami uzdrowień z ciężkich nieuleczalnych chorób tak małych dzieci jaki i osób dorosłych.

-----------------------------------

Warszawa Grochów

Matka Boża Sybiracka

-----------------------------------

Warszawa Grochów

M B Królowa Polskich Męczenników

-----------------------------------

Vailankanni Indie

Matka Boża Dobrego Zdrowia
w Vailankanni Indie

26 grudnia 2004 roku potężna fala tsunami o wysokości 12 metrów zatrzymała się na progu bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Vailankanni, w której uczestniczyło we Mszy św. przeszło 2000 wiernych.

-----------------------------------

Zawada k/ Dębicy

M B Zawadowska

Najdroższym skarbem, ozdobą i bogactwem zawadzkiego kościoła jest cudowny obraz Matki Bożej. Ma on w sobie tyle subtelnego piękna; pociąga łagodnym spojrzeniem Bogarodzicy, że można się weń wpatrywać bez końca. Obraz nosi na sobie cechy i charakter obrazu Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, jaki znajduje się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzy-mie. Zapewne podobieństwo tych dwóch obrazów może wskazać na pochodzenie obrazu zawadzkiego. W wieku XV i XVI szerzył się kult Matki Bożej Śnieżnej nie tylko w Rzymie, ale także w innych krajach, a wśród nich i w Polsce. Z kultem rozpowszechniały się, zwłaszcza w XVI wieku kopie tego obrazu. Jednak prawdziwego pochodzenia obrazu zawadzkiego nie dało się dotąd ustalić.

-----------------------------------


* * * * *