Kościelna Służba Porządkowa

Ks. prałat Grzegorz Kowalczyk moderator Kościelnej Służby Porządkowej "TOTUS TUUS" w Diecezji Warszawsko - Praskiej

Ks. Grzegorz Kowalczyk pochodzi z parafii Św. Jana Chrzciciela w Cegłowie, mgr teologii na papieskim wydziale teologicznym (historia kościoła), studia na uniwersytecie Mikołaja Kopernika wydział sztuk pięknych w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego. Wyświęcony na kapłana 13 maja 2000 roku przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Wikariusz w parafii NMP w Mińsku Mazowieckim, Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie w Marysinie Wawerskim. Od 01. 02. 2006 - 20. 07. 2008 roku administrator ośrodka charytatywno - opiekuńczego Caritas w Słupnie. Od 02. 10. 2006 roku dyrektor wydziału gospodarczo - budowlanego kurii Warszawsko - Praskiej. Od 27. 08. 2008 roku przewodniczący komisji ds. sztuki i budownictwa kościelnego. Od 18. 01. 2015 roku mianowany administratorem parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie na Witolinie. Od 18. 02. 2015 roku mianowany moderatorem diecezjalnym Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS. W tym samym roku od 16. 06. 2015 roku mianowany proboszczem tutejszej parafii. Dyrektor wydziału gospodarczo-budowlanego kurii Warszawsko-Praskiej. od 27. 08. 2008 roku przewodniczący komisji ds. sztuki i budownictwa kościelnego.
DARIUSZ DĘBIŃSKI

Brat Dariusz Dębiński urodził się w Warszawie 18 lutego 1958 r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie. W parafii tej od najmłodszych lat należał do służby liturgicznej ołtarza. W maju 1967 roku po raz pierwszy przystąpił do sakramentów pokuty i pojednania, oraz przyjął Pierwszą Komunię Świętą. Od 1967 r. zamieszkuje na terenie parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na Grochowie, gdzie w dalszym ciągu posługiwał jako ministrant oraz zawsze służył pomocą w pracach związanych z przygotowaniem świątyni na Święta Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia i innych uroczystości religijno - patriotycznych. Dzięki swojej rodzinie i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej której Kopia nawiedziła parafię 10 października 1981 roku, był i pozostał człowiekiem służby dla kościoła. Więź z obecną parafią została wzmocniona w czasie pomocy w budowie nowej świątyni w latach 80 - tych, gdy każdą wolną chwilę poświęcał budowie i upiększaniu nowego kościoła. Na początku lat 90 - tych Brat Dariusz wstąpi do Kościelnej Służby Porządkowej i w jej szeregach angażował się w życie braterskiej wspólnoty "Totus Tuus" w Diecezji Warszawsko - Praskiej. Od 2000 r. uczestniczył w posiedzeniach Rady Diecezjalnej. Od 2001 r. przewodził parafialnemu oddziałowi KSP Totus - Tuus. W czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej Diecezji Warszawsko - Praskiej w 1999 r. był odpowiedzialny za grupę braci zabezpieczających porządek bezpośrednio przed katedrą św. Floriana. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski 25 -26 maja 2006 roku, przewodził grupie braci "totusów" zabezpieczających Katedrę Świętego Jana Chrzciciela i najbliższe otoczenie tzw. "grupa szybkiego reagowania". Od 1 września 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS w Diecezji Warszawsko - Praskiej. Od 2016 r. w Kościele Katolickim pełni funkcję: nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej.

(acus)


MARIAN SZAREK

Chorąży sztandarowy, Kościelnej Służby Porządkowej "TOTUS TUUS" Diecezji Warszawsko-Praskiej. członek rady parafialnej w parafii M. B. Królowej Polski Otwock Kresy. Organizuje szkolenia braci dotyczące organizacji, przemarszu, ubioru, oraz przemieszczania się pocztów sztandarowych. Współpracuje z radą diecezjalną K.S.P. "TOTUS TUUS" Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wieloletni naczelny kucharz Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin "TOTUS TUUS", chwalony przez organizatorów pielgrzymki oraz szczególnie przez pątników, za zawsze gorące wodę, herbatę i pachnącą gorącą kawę i miętę.SYLWESTER KOT
UR. 21 - 05 - 1948 r.

Par. Św. Józefa Robotnika w Wołominie. Od 1979 roku czynnie uczestniczy w różnych uroczystościach związanych z działalnością Kościelnej Służby Porządkowej "totus Tuus" przy parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.
W 2003 roku został wybrany przez Radę Parafialną na stanowisko Przewodniczącego Kościelnej Służby Porządkowej. I właśnie z jego inicjatywy zostaje ufundowany Sztandar Kościelnej Służby Porządkowej. Brat Sylwester Kot czynnie włącza się w organizowanie uroczystości religijnych oraz patriotycznych na terenie parafii, miasta Wołomina oraz całej Diecezji Warszawko-Praskiej. Przez władze kościelne został powołany na koordynatora w czasie pielgrzymek do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Papieża Benedykta XVI. Wraz z Braćmi z Kościelnej Służby Porządkowej, doprowadził 28 września 2008 roku do odsłonięcia tablicy upamiętniającej pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.


Za swoją czynną działalność na niwie patriotyczno-religijnej otrzymał:


Podziękowania oraz Dyplomy Uznania od władz samorządowych miasta Wołomina.

Złotą Odznakę "Totus Tuus" przyznaną przez Diecezję Warszawsko-Praską

Złotą Odznakę "Totus Tuus" przyznaną przez Radę Archidiecezjalną
Kościelnej Służby Porządkowej Archidiecezji Warszawskiej

Brązowy Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej nadany przez
Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Dnia 19 maja 2017r. Otrzymał Medal "Zasłużony dla Wołomina

12 listopada 2019 roku został powołany na Zastępcę Przewodniczącego Kościelnej Służby Porządkowej "Totus Tuus" Diecezji Warszawsko-Praskiej przez Diecezjalnego Moderatora K.S.P. "Totus Tuus" Ks. Kanonika Grzegorza Kowalczyka, Proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego na Witolinie

Wszystkim Braciom Kościelnej Służby Porządkowej "TOTUS TUUS" z całego serca dziękuję za wkład w służbę, którą powołał Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia.

Wpis Sylwester KotJÓZEF GROCHOWSKI

Parafia Narodzenia Pańskiego
i Matki Bożej Ostrobramskiej.

Przewodniczący Parafialnej Kościelnej Służby Porządkowej "Totus Tuus".

Członek Rady Diecezjalnej Kościelnej Służby Porządkowej "Totus Tuus" Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Długoletni Członek Kościelnej Służby Porządkowej "Totus Tuus" Diecezji Warszawsko-Praskiej. Od czasu powstania Diecezji Warszawsko-Praskiej czyli od 25 marca 1992.
BOGDAN DETKO

Parafia Św. Faustyny Kowalskiej
członek rady, parafialnej.
Członek rady diecezjalnej Kościelnej Służby Porządkowej "TOTUS TUUS" Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Przewodniczący parafialnej K.S.P. "TOTUS TUUS".
Długoletni członek Kościelnej Służby Porządkowej
"TOTUS TUUS" Diecezji Warszawsko Praskiej.KRZYSZTOF JANKOWSKI

Członek rady, par. Św. Patryka.CZESŁAW SKONIECZNY

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.


RYSZARD KWITOWSKI

Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.


MIECZYSŁAW BOLESTA

Parafia Świętej Trójcy w Ząbkach.