POCZĄTEK

Bogdan Niewiadomski

Urodziłem się 01. 10. 1944 roku w Wilanowie w parafii Świętej Anny. 27.10. 1944 roku zostałem ochrzczony w kościele parafialnym otrzymując imiona Bogdan, Andrzej.

Na wiosnę 1951 roku przystąpiłem do pierwszej Komunii Świętej, stając się też ministrantem posługującym przy ołtarzu. Posługę tę pełniłem do 1959 roku.

Po przeprowadzeniu się w czerwcu 1959 roku na Saską Kępę, w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski udzielił mi sakramentu bierzmowania, przyjąłem imię Świętego Stanisława Kostki.

Po ukończeniu technikum radiowego w 1964 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Teleradiotechnicznym na ulicy Ratuszowej. W 1969 roku ożeniłem się z Jolantą Kubis. W 1976 roku urodziła nam się córka Magdalena Lucyna.

Wybór Księdza Kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II, był impulsem do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła lokalnego. W styczniu 1979 roku otrzymaliśmy mieszkanie na osiedlu Ostrobramska, stając się mieszkańcami parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie.

W tej parafii wstąpiłem do Kościelnej Służby Porządkowej, która powstała na prośbę Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.

Przyjazd 2 czerwca 1979 roku Ojca Świętego do Ojczyzny był ogromnym wyzwaniem, by godnie i z wielkim szacunkiem przyjąć Polaka, Namiestnika Chrystusowego wsłuchując się w Jego nauki. Ogromna rzesza braci z Kościelnej Służby Porządkowej podjęła służbę czuwania nad porządkiem by nic i nikt nie zakłócał uroczystości.

Po zakończeniu pielgrzymki Ojca Świętego w naszym kraju, bracia dalej chcieli trwać w tej formacji, wzbogacają swoją osobowość Polaka Katolika poprzez nauki formacyjne i wspólną służbę w Kościele lokalnym. W 1982 roku ksiądz Moderator prałat Tadeusz Karolak zaprosił mnie do pracy w Radzie Archidiecezji.

W tym czasie trwały prace nad przygotowaniem reguł (statutu). W 1983 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski zatwierdził reguły. Kościelna Służba Porządkowa stała się formacją męską działającą w Kościele lokalnym. Prezesem świeckim w Kościelnej Służbie Porządkowej był Brat Henryk Goryszewski.

W 1989 roku Polsce dokonały się przemiany odbyły się wolne wybory do sejmu i senatu, brat Henryk Goryszewski aktywnie działający w ruchu związkowym Solidarność przeszedł do pracy politycznej zwalniając funkcję prezesa KSP.

Na radzie Archidiecezjalnej Ksiądz Moderator zaproponował mnie na to stanowisko. Rada zaakceptowała decyzję, którą zatwierdził Ordynariusz Archidiecezji.

W 1992 roku nastąpił podział administracyjny Kościoła w naszym kraju, powstało wiele nowych diecezji i tak utworzona została Diecezja Warszawsko Praska. Ksiądz prałat Tadeusz Karolak przedstawił mnie Ordynariuszowi ks. bp. Kaźmierzowi Romaniukowi. Rekomendacja została przyjęta, a na Moderatora Bp. Ordynariusz wyznaczył ks. Prałata Zenona Majchra, budowniczego kościoła na osiedlu Ostrobramska.

Obecnie Moderatorem Kościelnej Służby Porządkowej jest ks. kanonik Grzegorz Kowalczyk.