Rodzice Papieża
Świętego Jana Pawła II

Karol Wojtyła (senior) urodził się 18 lipca 1879r. w dzielnicy Bielska-Białej, Lipniku.

Z zawodu był krawcem. W 1900r. został powołany do wojska w którym spędził 27 lat. Służył w CK Austro-Węgier. Po odzyskaniu niepodległości, był oficerem 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. W stan spoczynku przeszedł w stopniu kapitana w 1927r.

Emilia Wojtyła z domu Kaczorowska urodziła się 26 marca 1884r. w Krakowie jako córka Anny Marii Szolc i Feliksa Kaczorowskiego w skromnej rodzinie robotniczej. Ukończyła 8-letnią szkołę zakonną Sióstr Miłości Bożej.

Związek małżeński zawarli w dniu 10 lutego 1906 roku w Krakowie w kościele garnizonowym Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Emilia Wojtyła zmarła 13 kwietnia 1929r. w Wadowicach na zapalenie mięśnia sercowego.

W 1938, po śmierci żony i syna Edmunda, Karol Wojtyła (senior) przeniósł się razem z osiemnastoletnim synem Karolem z Wadowic do Krakowa. Zmarł 18 lutego 1941r. w Krakowie.

Wojtyłowie mieli troje dzieci:

Edmund ur. 27 sierpnia 1906r.
Olga Maria urodziła się i zmarła 7 lipca 1916r.
Karol Józef ur. 18 maja 1920r.

Do góry