Darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,

Racz mi udzielić daru mądrości,
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;

Daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;

Daj mi dar umiejętności,
abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;

Daj mi dar rady,
abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;

Daj mi dar męstwa,
abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;

Daj mi dar pobożności,
abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;

Daj mi dar bojaźni Bożej,
abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.

Amen.