Matki Bożej Świętorodzinnej
Pani Mazowsza w Miedniewicach

Rys historyczny

Miedniewice to stara wioska na równinie mazowieckiej, która leży pośrodku drogi między Żyrardowem a Sochaczewem. To właśnie w tej małej miejscowości znajduje się Sanktuarium Świętej Rodziny, w którym odbiera cześć Miedniewicka Pani w Świętorodzinnym Obrazie.

Oryginalny Obraz

Pierwsza wzmianka o Miedniewicach, leżących na pograniczu ziemi sochaczewskiej i łowickiej, pochodzi z roku 1359, kiedy wieś została wymieniona w dokumencie zawierającym układ między Księciem Mazowieckim Ziemowitem a arcybiskupem gnieźnieńskim Jarosławem Bogorią ze Skotnik (1276-1376).

Matka Boża Miedniewicka

Miedniewice są tu wzmiankowane jako miejscowość należąca do Księcia Mazowieckiego Ziemowita IV (1352-1425), granicząca z dobrami kasztelanii łowickiej, znajdująca się w granicach ziemi sochaczewskiej, która wchodzi w skład Rawskiej Dzielnicy Książęcej (od roku 1462 woj. rawskiego w granicach Korony). Taki podział administracyjno-terytorialny przetrwał aż do rozbiorów. Od roku 1468 Miedniewice były własnością królewską, włączoną do obszaru administracyjnego starostwa grodowego-sochaczewskiego.

Matka Boża Niepokalanie Poczęta

W Księstwie Mazowieckim był praktykowany zwyczaj oddawania wsi w dzierżawę wójtowską, zasłużonym urzędnikom książęcym drogą sprzedaży lub darowizny. Od połowy XVII wieku wieś należy do generała Mikołaja, Wiktoryna Grudzińskiego (zm. 1704 r.) z Grudny herbu Grzymała, starosty grzybowskiego, golubskiego i guzowskiego mieszkającego na stałe w Szymanowie.

Akt oddania się Matce Bożej

Generał M.W. Grudziński otrzymał prawdopodobnie Starostwo Guzowskie, a wraz z nim i Miedniewice; od króla Jana III Sobieskiego za udział w Odsieczy Wiedeńskiej. Ziemie te sąsiadowały z dobrami dziedzicznymi Grudzińskich. Były one dziedziczone do pierwszej połowy XVIII wieku przez spokrewnione rodziny: Grudzińskich, Duninów i Sanguszków. W II połowie XVIII wieku Sanguszkowie sprzedali dobra Szymanowskie, a więc i Miedniewice, Ignacemu Cieleckiemu, szambelanowi królewskiemu. Od tej pory dobra miedniewickie zmieniały właścicieli aż do II wojny światowej.

Na stulecie erygowania parafii w Miedniewicach 1919-2019 Wdzięczni Panu Bogu Franciszkanie i parafianie

W puszczy Bolimowskiej, położonej w bliskim sąsiedztwie z Miedniewicami, pełno jest mogił żołnierzy i powstańców, którzy w latach potopu szwedzkiego walczyli z wrogiem pod osłoną puszczy. W niej okoliczni ludzie szukali schronienia dla siebie i swojego dobytku. Podczas Powstania Listopadowego w roku 1831 na prawym brzegu Rawki oddziały powstańcze walczyły z wojskami rosyjskimi. Również w Postaniu Styczniowym toczyły się walki w tej okolicy i nie ominęły one Miedniewic.

250 - rocznica konsekracji kościoła 2005 r.

W okresie I wojny światowej, od grudnia 1914 roku do lipca 1915 roku, ustalił się na Rawce pozycyjny front rosyjsko-niemiecki, toczyły się ciężkie walki, które zrównały z ziemią Miedniewice i okoliczne wioski. Nad Rawką Niemcy po raz pierwszy użyli gazu trującego, iperytu. Na wieży kościoła miedniewickiego Rosjanie mieli swój punkt obserwacyjny. Druga wojna światowa także nie oszczędziła Miedniewic. Przez Puszczę Bolimowską w stronę Warszawy przebijały się oddziały Armii „Łódź”. W latach okupacji działała na tych terenach partyzantka z dwóch obwodów AK: skierniewickiego i łowickiego.


Umiłowany ks. proboszcz

Ojcze gwardianie Remigiuszu
w dniu Twoich imienin parafianie i pielgrzymi życzą Ci błogosławieństwa Bożego oraz:

1.
Wszystkiego dobrego, życzymy, życzymy.
I zdrowia i szczęścia,
I błogosławieństwa,
Przez ręce Maryi.

2.
Przez ręce Maryi i za Jej przyczyną.
Niech strumienie łaski,
Niech strumienie łaski,
Na Ciebie popłyną.

3.
Na Ciebie popłyną. Ojcze ukochany
Boś Ty nam przez Boga,
Boś Ty nam przez Boga,
Jako Pasterz dany.

4.
Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości.
Niech nigdy nie braknie,
Niech nigdy nie braknie,
Ludzkiej życzliwości.

5.
Ze szczerego serca, składamy życzenia.
Niech wszystko co smutne,
Niech wszystko co smutne,
W radość się zamienia.


Historia Sanktuarium Miedniewickiego

Historia tego cudami słynącego miejsca zaczyna się w roku 1674, kiedy to Jakub Trojańczyk pobożny gospodarz z Miedniewic kupił niewielki obrazek (drzeworyt) Świętej Rodziny na odpuście w Studziannej. Powróciwszy do domu umieścił go na drewnianym słupie, na którym wsparte było wiązanie dachu stodoły.

W niedługim czasie, bo już na początku 1675 roku rozpoczęły się objawienia w stodole ubogiego wieśniaka, kiedy to wieczorami i rano widzieli ludzie dziwny blask nad stodołą. Zdawało się, że to pożar i ludzie spieszyli z pomocą. Zjawiska te gromadziły duże rzesze ciekawskich, którzy potem bardzo chętnie i gorliwie oddawali się modlitwie, polecając się opiece Matki Bożej Świętorodzinnej. Wielu z nich odchodziło uzdrowionych i pocieszonych.

Cudowny obraz na oryginalnym słupie ze stodoły Jakuba Trojańczyka

Sława obrazu szybko się rozchodziła, powodując duży napływ ludności do ubogiej stodoły i zamianą jej na Dom Modlitwy. Jak podają źródła, ówczesny właściciel Miedniewic Mikołaj Wiktoryn Grudziński, człowiek pobożny i prawy, występuje z prośbą do biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego z Wielkiego Chrząstowa, aby wyznaczył komisję, celem zbadania cudów głoszonych o obrazku. Komisja zbierała się trzy razy (w 1675, 1676 i 1677 roku)

Oryginalna ściana i słup ze stodoły Jakuba Trojańczyka

Biskup Wierzbowski po przeczytaniu i analizie opisu wydarzeń, wydał orzeczenie o uznaniu i aprobacie cudów dokonanych w obrazie miedniewickim. W 1677 roku starosta M.W. Grudziński za zgodą biskupa Wierzbowskiego rozebrał drewnianą stodołę i rozpoczął budowę kaplicy.

Do dnia dzisiejszego przetrwała dębowa socha, na której był zawieszony cudowny obraz. Można ją zobaczyć i dotknąć z tyłu ołtarza głównego. W związku z napływem coraz większej rzeszy pielgrzymów, ówczesny właściciel wsi M. W Grudziński zaczął czynić starania, aby opiekę na tym świętym miejscem objęli na stale zakonnicy. W dniu 19 marca 1686 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie Reformatów do drewnianego klasztoru. 1 lipca 1692 roku rozpoczęto budowę murowanego klasztoru, którą ukończono w 1702 roku. Liczne cuda i łaski doznawane przed wizerunkiem Świętej Rodziny przyciągały do Miedniewic wielu ludzi. W tej sytuacji oo. Reformaci rozpoczęli budowę obecnej murowanej świątyni.

Organy w Sanktuarium

W 1731 roku ks. biskup Józef Michał Trzciński położył kamień węgielny pod budowę prezbiterium. Drugi kamień fundamentalny pod budowę nawy głównej położył ks. Prymas Teodor Potocki. Budowa trwała 17 lat i została ukończona w 1748 roku. W 1755 roku odbyła się konsekracja barokowej świątyni na cześć Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca, której dokonał arcybiskup gnieźnieński, Adam Ignacy Komorowski.

Przez okres blisko 100 lat od daty objawień nie ustawały cuda i łaski przed Ołtarzem Świętej Rodziny. W związku z czym Ojcowie Reformaci rozpoczęli przygotowania do koronacji wizerunku. W dniu 8 lipca 1764 roku Kapituła Watykańska przy bazylice św. Piotra w Rzymie, uznała obraz za cudowny a 7 czerwca 1767 roku w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, późniejszy biskup warmiński Ignacy Krasicki dokonał uroczystej koronacji obrazu. Była to jedna z pierwszych uroczystości koronacyjnych na ziemiach polskich. Po powstaniu styczniowym rząd carski skasował klasztor oo. Reformatów i zakazał pielgrzymowania do sanktuarium. Po pierwszej wojnie światowej została założona parafia przez księży diecezjalnych. W 1966 roku Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, przekazał parafię w Miedniewicach i pieczę nad sanktuarium ojcom Franciszkanom.

Górna część ołtarza Miedniewickiego Sanktuarium

Nadal bardzo licznie gromadzą się wierni. Odbywają się też regularne pielgrzymki Przymierza Rodzin, jak również Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej i wiele licznych pielgrzymek. Na terenie Sanktuarium znajduje się zakon klauzurowy sióstr Klarysek, które w 1986 r. przybyły tutaj ze Starego Sącza jako dar dziękczynny Franciszkanów złożony Panu Bogu za kanonizację św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Sanktuarium Miedniewickie

Trudno uwierzyć, że to barokowe arcydzieło pomimo rożnych przeciwności losów i zawirowaniach wojennych przetrwało w niezmienionym stanie do naszych czasów świątynia została zaprojektowana przez światowej sławy architektów: Józefa Fontanc i Tomasza Bellottiego. Charakteryzuje się tym, że jest jednonawowa i posiada siedem ołtarzy: główny i po trzy boczne i obydwu stron. W centralnym punkcie ołtarza głównego jest umieszczony Cudowny Obraz podtrzymywany przez dwa Anioły. Cudowny wizerunek jest typowym przykładem grafiki dewocyjnej. Drzeworyt o wymiarach 50 x 50 został wykonany dla potrzeb sanktuarium w Studziannej. Przedstawia Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i świętego Józefa, siedzących przy okrągłym stole, na którym stoi zapalona świeca, parę miseczek zjedzeniem oraz owoce. Pan Jezus siedzi na krześle z oparciem i trzyma kielich, który podał Mu święty Józef. Matka Boża z macierzyńską czułością wpatruje się w Dzieciątko i prawą ręką podaje Mu gruszkę.

Ołtarz w Sanktuarium
Matki Bożej Świętorodzinnej Pani Mazowsza

W dniu 21 grudnia 1748 roku, zgodnie z tradycją reformacką w ołtarzu głównym umieszczono duży krzyż z figurą Pana Jezusa. Nad krzyżem unosi się Duch Święty w postaci gołębicy Boczne ołtarze są poświęcone: z prawej strony św. Józefowi, św. Piotrowi z Alkantary i św. Janowi Nepomucenowi, Z lewej strony św. Franciszkowi z Asyżu, św. Antoniemu Padewskiemu i św. Bonawenturze Serafickiemu. Wszystkie ołtarze zostały wykonane z drewna dębowego. Wnętrze świątyni zostało wybielone, a na ścianach przybocznych ołtarza zawieszono sześć dużych obrazów przedstawiających historię kościoła.

Bóg Ojciec Wszechmogący

Pierwszy z nich (po prawej stronie) przedstawia Jakuba Trojańczyka klęczącego w stodole przed obrazem św. Rodziny. Na jego twarzy maluje się głęboka wiara i pobożność. Drugi ukazuje uzdrowionych ludzi z chorób i kalectwa przed obrazkiem w stodole. Na trzecim widzimy komisję powołaną do zbadania cudowności obrazu. Natomiast pierwszy z lewej wyobraża cud przywrócenia do życia dziesięcioletniego Ignacego Rynga, syna sekretarza królewskiego, który utonął w Bzurze pod Łowiczem. Kolejny upamiętnia wprowadzenie oo. Reformatów i oddaniem im klasztoru w dniu 19 marca 1686 roku.

Roku Pańskiego 1755 dnia 28 września ja ADAM IGNACY pan na Liptowie i Orawie KOMOROWSKI z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej arcybiskup gnieźnieński, dygnitarz kościelny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Prymas i najwyższy dostojnik konsekrowałem ten kościół i ołtarz wielki na chwałę Nawiedzenia Błogosławionej Dziewicy Maryi i Świętego Józefa Jej Oblubieńca. Na patronów wybrałem Świętych Michała Archanioła i Antoniego Padewskiego. W ołtarzu wielkim umieściłem relikwie świętych męczenników: Klemensa, Wojciecha - abpa gnieźnieńskiego, Symplicji i Generosy na trzecią niedzielę września wyznaczyłem rocznicę konsekracji tego kościoła.

Trzeci zaś przedstawia koronację cudownego obrazu, dnia 7 czerwca 1767 roku. Na obrazie tym widzimy biskupa koronatora Ignacego Krasickiego siedzącego na tronie, a prowincjał zakonu, w asyście, podaje mu dekret Kapituły Watykańskiej. Nie znamy malarzy, twórców tych dzieł. Oprócz wymienionych obrazów w kościele zawieszone zostały stacje Drogi Krzyżowej oraz portrety Apostołów, a także te które wcześniej ufundował M.W. Grudziński i zdobiły drewnianą kaplicę. Przed kościołem znajduje się wirydarz, otoczony krużgankami ze statuą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej po środku oraz mównicą z prawej strony.

Obchody Roku Życia Konsekracyjnego

Ojcowie Reformaci nie zawiedli fundatora, okazali się wspaniałymi gospodarzami i kustoszami sanktuarium. Zapisy w kronice reformackiej świadczą o tym, że dla licznie przybywających pielgrzymów wybudowany został dom noclegowy i zajazd, nie ma jednak żadnej wzmianki kto je wybudował. Obie te budowle były drewniane i spłonęły w 1791 roku. Zakonnicy troszczyli się o rozwój kultu, rozbudowę klasztoru i wyposażenie świątyni.

Piękne Sanktuarium w Miedniewicach

W kronice znajdują się także informacje o odnawianiu obrazów i o licznych remontach. Pieniądze na te przedsięwzięcia pochodziły głownie od ofiarodawców i dobrodziejów, których wówczas nie brakowało, a mądrzy zakonnicy potrafili je dobrze wykorzystać. W klasztorze powstała wspaniała biblioteka, która zawierała około 1000 dzieł oraz skarbiec gromadzący liczne wota i kosztowności. Warto przyjechać do Sanktuarium w Miedniewicach i wzmocnić swoją wiarę przed Cudownym Obrazem Świętej Rodziny, miejscem modlitwy i zadumy.

Zaproszenie do Sanktuarium

Zapraszamy do Miedniewic

Zwiedzanie naszego Sanktuarium to wędrówka po historii śladami mnichów i pielgrzymów, którzy od 1700 roku nawiedzali to miejsce zostawiając swoje intencje i często doznając uzdrowienia duszy i także ciała.
Makieta Sanktuarium M.B. Świętorodzinnej

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ MIEDNIEWICKIEJ

Gromadzimy się przed Wizerunkiem Świętej Rodziny w sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Zanosimy nasze podziękowania i prośby, jak przez pokolenia czynili to nasi przodkowie i pielgrzymi. To w tej świątyni tak licznie gromadzili się wierni i doświadczali uzdrowienia tak duszy jak i ciała. Dzięki łaskom Pani Mazowieckiej jednały się rodziny, przebaczano sobie doznane krzywdy, przemieniały się serca i na nowo z wiarą lgnęły do Jezusa, leczyły się rany ciała, kiedy już wszystko zawiodło. Dzisiaj także doświadczamy Twojej, o Matko, miłości i wsparcia modlących się do Ciebie. Pragniesz w otwarte i potrzebujące nasze serca wlewać Swoje Matczyne dary.


Stajemy przed Tobą nasza Pani, któraś obrała sobie to miejsce, by dziękować i prosić:

Matko Boża Świętorodzinna – módl się za nami
Matko Boża Pocieszenia – módl się za nami
Matko Boża Miłosierdzia – módl się za nami
Matko Boża Dobroci – módl się za nami
Mazowiecka Pani – módl się za nami
Matko Boża Miedniewicka – módl się za nami

Matko Troskliwa, Mazowiecka Pani,

któraś nad Synem czuwała wieczorną godziną, daj naszym rodzinom bezpieczne schronienie pod dachem rodzinnego domu, by nieprzyjaciel nie skaził naszych myśli, nie zbrudził serca, nie zgasił światła nadziei.

Prosimy Ciebie …. (intencje)

Matko Boża Świętorodzinna ….. (wezwania jak wyżej)

Śpiew: „Mazowiecka Pani, Matko Boża Miedniewicka, wstawiaj się za nami”.

Matko Wierna, Mazowiecka Pani,

któraś zaufała Józefowi, siebie i Syna oddając w opiekuńcze Jego dłonie, daj mężom i ojcom odwagę wiary, zdrowie w umęczeniu, odpoczynek w zapracowaniu, trzeźwość w domu i w pracy, aby godnie wypełniali obowiązki swego życia, niosąc dni pokoju rodzinnym domom.

Prosimy Ciebie …. (intencje)

Matko Boża Świętorodzinna ….. (wezwania)

Śpiew: „Mazowiecka Pani, Matko Boża Miedniewicka, wstawiaj się za nami”.

Matko Pokorna, Mazowiecka Pani,

któraś w sercu ukryła skarb dziewiczych cnót i balsam miłości człowieka, daj żonom i matkom chleba dostatek, na co dzień cierpliwość i nieustraszonego ducha wybaczania.

Prosimy Ciebie …. (intencje)

Matko Boża Świętorodzinna ….. (wezwania)

Śpiew: „Mazowiecka Pani, Matko Boża Miedniewicka, wstawiaj się za nami”.

Panno Można, Mazowiecka Pani,

która wszystko możesz i zawsze zwyciężasz, spraw, by pielgrzymi, dzieci i młodzież, nasze rodziny, parafie i nasza Ojczyzna stawały się rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim.

Prosimy Ciebie …. (intencje)

Matko Boża Świętorodzinna ….. (wezwania)

Śpiew: „Mazowiecka Pani, Matko Boża Miedniewicka, wstawiaj się za nami”.

Modlitwa Świętego Jana Pawła II za Rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewisty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokolerń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cie o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.


Podziękowania dla
O. dr Remigiusza OFM Conv - proboszcza
Wpis ze strony
www.miedniewice.franciszkanie-warszawa.pl