Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego


1.
Wszyscy noszący Szkaplerz Święty mają zapewnioną opiekę
Matki Bożej (co do duszy i ciała) w tym życiu i szczególną
pomoc w godzinie śmierci.

2.
Nie zostanie potępiony ten, kto umrze odziany szkaplerzem świętym

3.
Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość
według swego stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w
pierwszą sobotę po swej śmierci.

4.
Należący do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (we Mszach św.,
Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach, itp.).

Obowiązki przyjmującego Szkaplerz Święty

Rys historyczny

1.
Przyjąć poświęcony Szkaplerz sukienny z rąk kapłana lub upoważnionej osoby.

2.
Nosić Szkaplerz według swojej możliwości.

3.
Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia
do Bractwa (zazwyczaj "Pod Twoją obronę...).

4.
Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

Praktyki zalecane członkom
Bractwa Szkaplerznego (jako rady)

1.
Stawać się godnym macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu przez nieskazitelne życie.

2.
Przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej przynajmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza z okazji świąt
Matki Bożej.

3.
Przy okazji nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej.

4.
Brać udział w procesji szkaplerznej w kościele karmelitańskim (jeśli to możliwe) i szerzyć nabożeństwo szkaplerzne.

5.
Praktykować co jakiś czas dobrowolne wyrzeczenie (małe umartwienia).

6.
Wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi, np. "Królowo Szkaplerza świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki".

7.
Interesować się Zakonem Karmelitańskim; jego historią,
rozwojem, działalnością.

8.
Wspomagać go modlitwą, jałmużną, zjednywać mu przyjaciół
oraz dobre i święte powołania.

UWAGA!

Szkaplerz można zamienić na medalik, posiadający z jednej strony wizerunek Serca Pana Jezusa, z drugiej strony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej. Można dokonać zmiany zarówno Szkaplerza jak i medalika bez uprzedniego błogosławieństwa

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

O Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję Pośredniczki wszelkich łask. W znaku Szkaplerza świętego spodobało się Tobie dać mi wyraz uprzedzającej miłości. Przez ten widzialny znak Twej obrony wzywasz mnie do skromności, umartwienia i modlitwy. Dopomóż mi tak praktykować te cnoty, abym zasłużył na miłość Twego Niepokalanego Serca, a dla bliźnich stał się dobrym przykładem.
Noszącym Szkaplerz obiecałaś pomoc wśród niebezpieczeństw, zachowanie od piekła i rychłe wyzwolenie z czyśćca. Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił wszystkich łask i przywilejów, jakie przyobiecałaś noszącym Twą świętą szatę. Amen.

Pod Twoim znakiem

Hymn
Bractwa Szkaplerza Świętego

1.
Pod Twoim znakiem Dziewico, Ty,
Coś w przecudowny wzrosłaś kwiat,
Wstała, jak zorza w śród stworzeń mgły,
A u stóp Twoich ukląkł świat.
Hołd niosąc uwielbienia,
Królowej wszechstworzenia,
Służyć chcę.

2.
Szkaplerz Twój święty włóż na mą pierś,
W serce wlej męstwo, święty żar!
Pragnienia, myśli w nadświaty wznieś -
Nich mnie porywa, Pani, Twój czar.
O wian niezwiędły cnoty,
o Twej miłości sploty
Walczyć chcę!

3.
W nawałach pokus, w omamień noc,
Gdy grozić będzie grzechu moc,
Czułą matczyną podaj dłoń
Pod słodkim Twym wejrzeniem,
Pod płaszcza Twego cieniem -
Umrzeć chcę!

Do góry