ODMAWIANA O godz.
6.00, 12.00, 18.00.

W okresie wielkanocnym odmawia się:

REGINA CAELI


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo ...

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo ...

A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo ...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:


    Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen


Chwała Ojcu ...

Chwała Ojcu ...

Chwała Ojcu ...

Wieczny odpoczynek ...

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen.

PO ŁACINIE

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

V. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave, Maria, gratia plena...


V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.

Ave, Maria, gratia plena...


V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.V. Oremus.


    Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.