Kębło

500 metrów na zachód od Kaplicy Objawień


Dąb Piast

Najstarsze drzewo na Mazowszu, około 700 lat. Wysokość 22 metry, obwód w pniu ponad 600 cm. Rośnie na terenie Puszczy Rzepińskiej w pobliżu wsi Miszewo Wielkie w powiecie płońskim.

Przepiękna kapliczka z 1903 roku.


Nowa Sucha pow. węgrowski

Kapliczka stoi na skrzyżowaniu Słuchocin - Mokobody po prawej stronie, w ślicznym zagajniku brzozowym

Modlitewna kapliczka z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i figurką MB Fatimskiej. Można wejść i pomodlić się przed małym ołtarzykiem.