Przewodniczący
Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS
w parafii Najczystszego Serca Maryi

Pierwszy kierownik
Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin "TOTUS TUUS"

ŚP Stanisław Skręta

Strona Brata Stanisława - Kliknij


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
331
34
35

************